background

Kontakt

 

Biuro Doradztwa Podatkowego
Jarosław Bombała

 

tel: 32 386 99 92

biuro@doradztwopodatkowe.pro

 

ul. Łagiewnicka 25

biurowiec w sąsiedztwie Urzędu Pracy

41-902 Bytom

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.

Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”


Rota ślubowania doradcy podatkowego

Jarosław Bombała


background