background

Kontakt

 

Biuro Doradztwa Podatkowego
Jarosław Bombała

 

tel: 32 386 99 92

biuro@doradztwopodatkowe.pro

 

ul. Łagiewnicka 25

biurowiec w sąsiedztwie Urzędu Pracy

41-902 Bytom

 Proponujemy Państwu obsługę w następującym zakresie: 

 • doradztwo podatkowe
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie rejestrów i rozliczeń Vat oraz akcyzy
 • rozliczenia płac i ZUS (w systemie PŁATNIK)
 • sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i ZUS-owskich
 • reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
 • nadzór nad prowadzoną w firmach księgowością
 • weryfikacja sprawozdań finansowych, pomoc w audycie
 • sporządzanie analiz ekonomiczno - finansowych
 • doradztwo prawne, gospodarcze i finansowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • obsługa kontroli podatkowych i skarbowych ZUS oraz biegłych rewidentów przy badaniach bilansu,
 • rejestracja i sporządzanie wniosków do KRS
 • sprawozdawczość dla urzędów skarbowych, statystycznych, ZUS oraz zarządu firmy
 • opracowywanie wniosków kredytowych
 • coroczne rozliczenia osobiste


background